1. Konsumentskydd och annan lagstiftning.

Om bestämmelserna i någon konsumentskyddslagstiftning, eller någon tvingande lagstiftning inom dess jurisdiktion som inte kan undantas rättsligt, tillämpas, ska dessa villkor vara underkastade tillämpningen av den lagen, och i händelse av konflikt ska bestämmelserna i den lagen tillämpas.

2. Affärskunder

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag är kommersiella kunder överens om att konsumentskyddslagstiftningen inte är tillämplig när produkter köps för ett företag.

3. Programvarugaranti

All programvara eller andra elektroniska eller digitala produkter (inklusive DVD-skivor) som säljs av Garacar omfattas av villkoren i de licensavtal som gäller för sådana produkter. Kunden erkänner sina skyldigheter att följa sådana licensavtal. Med förbehåll för tillämplig lag som inte kan uteslutas, erkänner kunden att Garacar inte garanterar någon programvara eller annan elektronisk eller digital produkt enligt dessa villkor. All programvara och andra elektroniska eller digitala produkter garanteras i enlighet med licensavtalet som reglerar deras användning.

4. Ansvarsbegränsning

Kunden ska gottgöra Garacar för förlust eller skada på fastigheten eller för data eller programvara som förloras, skadas, raderas eller ändras på grund av kundens åtgärd eller underlåtenhet. Garacar ansvarar inte gentemot kunden för oförutsedda, indirekta, särskilda eller nya skador som uppstår till följd av eller i samband med köp, användning eller tillhandahållande av Garacar-produkter eller-tjänster, även om Garacar har informerats om sin möjlighet. Garacars maximala ansvar kommer under inga omständigheter att överstiga kostnaden för den relevanta ursprungliga beställningen.

5. Återbetalning

De flesta objekt kan returneras inom 30 dagar efter leveransen av varan, förutsatt att den är i ett nytt skick och återförsäljas. Föremålen kan returneras efter 30 – dagarsperioden i enlighet med gällande konsumentlagstiftning om varan är defekt eller skadad. Garacar kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning som inte kan uteslutas. Med förbehåll för sådana tillämpliga lagar ska återbetalningar eller ersättningsprodukter eller ersättningstjänster levereras efter eget gottfinnande av bolagets ledning.

6. Itu

Om Garacar anser att en produkt är felriktad, kommer Garacar att ansvara för retur, ersättning eller återbetalning av produkten. Om det är fastställt att kunden har lämnat en felaktig eller otillräcklig adress, kommer Garacar inte att återbetala eller vidarebefordra produkten och allt ansvar för att korrigera leveransen kommer att bäras av kunden.

7. Fel bankkontonummer

Om kunden krediterar pengarna till fel bankkontonummer och Garacar förutsatt att rätt nummer, Garacar kommer inte att ta något ansvar för korrigering av betalningen och Garacar kommer inte att skicka varorna tills Garacar har fått betalningen i sin helhet.

8. Priser, betalning och titel.

Garacars tillgängliga betalningsmetoder kommer att presenteras vid inköpstillfället. Garacar behåller titeln i de produkter som köpts tills Garacar får full betalning.

9. Pris fel

Medan vi gör allt vi kan för att säkerställa att de priser som anges på denna webbplats är korrekta, uppstår fel från tid till annan. När ett prisfel uppstår (enligt tillämplig lag som inte kan uteslutas), kommer vi inte att vara bundna av det felaktiga pris som anges, och vi förbehåller oss rätten att avbryta ditt köp.

10. säkerhet

Garacar gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att denna webbplats och alla transaktioner som görs på den är säkra. Du bekräftar dock att säkerheten för information och betalningar som överförs via Internet aldrig kan vara helt säker eller felfri. Garacar ansvarar inte för skador som uppstått på grund av fel, förseningar, avlyssning eller manipulering av elektronisk kommunikation av tredje part i något datorprogram (till exempel de som används för virusöverföring).

11. Specialerbjudande

Specialerbjudanden och erbjudanden på denna webbplats är endast giltiga så länge de visas, om inte annat uttryckligen anges.

12. Kontant leverans

Garacar rekommenderar inte att kontanter skickas betala för produkterna. Om kunden gör kontanter via post, Garacar tar inget ansvar för stöld, förlust eller utebliven leverans av kontanter som skickas via post.

13. Avbryta beställningar

Garacar förbehåller sig rätten att annullera beställningar av någon anledning eller att annullera köpeavtalet efter bekräftelse av ordern, inklusive (utan begränsning) när Garacar anser att ordern är bedräglig eller utgör en felaktig användning av en kampanj-eller marknadsföringsaktivitet eller när ett fel uppstår. inträffade inklusive men inte begränsat till fel i samband med prissättning. Om vi avbryter din beställning eller köpeavtal, vi accepterar inte något ansvar för de skador eller kostnader som du lidit, men vi kommer att återbetala köpeskillingen (där det redan har betalats).

14. GST

Alla priser är GST inklusive om inte annat anges.

15. Tull och tullar

För alla beställningar som skickas utanför Australien är kunden den registrerade importören och ansvarar för alla importtullar och försäljningsskatter. Dessa avgifter varierar i varje land och är utanför Garacars kontroll. Kontakta ditt lokala tullkontor för mer information om importtullar eller försäljningsskatter som kan införas.

16. Tillgång till webbplatsen

På så sätt ger Garacar dig behörighet att komma åt, visa och ladda ner innehållet som visas på denna webbplats, endast för din personliga och icke-kommersiella användning. Du samtycker till att inte använda någon enhet, metod eller programvara för att störa den här webbplatsens korrekta funktion. Utan Garacars uttryckliga skriftliga tillstånd kan du inte använda någon enhet, metod eller programvara, inklusive bland annat spindlar, robotar, avatarer, agenter, extraktionsverktyg, datainsamling eller extraktion, och försök att sondera, skanna, testa eller bryta mot säkerhets-och autentiseringsåtgärder.

17. Upphovsrätt och varumärken

Du samtycker till att innehållet du får tillgång till, Visa eller ladda ner på denna webbplats och den programvara som används för att skapa den tillhör Garacar Limited eller dess licensgivare, enligt definitionen i Nya Zeelands immateriella och internationella egendomslagar, inklusive bland annat upphovsrätt och varumärken. de lagar du samtycker till att inte ändra eller ändra sådant innehåll på något sätt, eller göra det tillgängligt för tredje part.

18. Lager tillgänglighet

För att ge det bredaste utbudet av produkter förstår du att Garacar inte lagrar alla produkter som anges på denna webbplats i ett enda lager. Alla varor som säljs via Garacars webbplats är tillgängliga och Garacar förbehåller sig rätten att inte acceptera eller avbryta någon beställning för produkter som säljs ut. Information om produkttillgänglighet tillhandahålls av ett antal tredjepartsleverantörer. Garacar arbetar med dessa tredje parter för att säkerställa att denna information är så korrekt som möjligt, men vissa fel och utelämnanden förväntas. De levererade produkterna kan skilja sig från de produktbilder som presenteras på denna webbplats.

19. Kontantbelöningar

Kontantbelöningar kan endast användas som rabatter på framtida order och kan inte omvandlas till en Garacar kontant betalning till kunden eller kan de användas för att köpa presentkort.

20. Garacar presentkort och kredit utgång.

Garacar presentkort och krediter är giltiga i ett år från det att de utfärdas, varefter obligationen och krediten löper ut. Eventuell återstående kredit efter utgången av presentkortet eller Garacar-krediten återbetalas inte.

21. Leverans uppskattningar

Garacar gör alla praktiska ansträngningar för att säkerställa att leveranstiderna är korrekta. Leveranstiderna som anges för produkterna på denna webbplats förutsätter dock att lagertillgänglighetsinformationen från våra leverantörer är korrekt och att leveranstiderna inte påverkas av oförutsedda händelser. När du gör en beställning, samtycker du till att inte hålla Garacar ansvarig för förlust eller skada som uppstår direkt eller indirekt från eller i samband med förseningar eller fel i leveransen inom den beräknade tidsramen.

22. Kommunicera

Genom att skapa ett konto hos Garacar samtycker du till att ta emot elektronisk kommunikation från Garacar. Dessa meddelanden kommer att omfatta: kontostatusuppdateringar, orderstatusuppdateringar, reklam-och marknadsföringsmaterial och annan servicerelaterad information. Dina personuppgifter kommer inte att vara tillgängliga för tredje part. För mer information se vår Sekretesspolicy.

23. Anmälan om intrång i upphovsrätten

Garacar respekterar andras upphovsrätt. Om du tror att uppgifterna används i Garacar produktkatalog på ett sätt som utgör en överträdelse av din upphovsrätt enligt gällande upphovsrättslagstiftning, vänligen kontakta oss

24. Vänligen inkludera följande detaljer

Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha överträtts och som vill tas bort. Ange en webbadress (URL);

  • Ett uttalande om att den klagande parten har kränkt upphovsrätten till den klagande parten och grunderna för en sådan tro;
  • Ett uttalande om att du är upphovsrättsinnehavare eller har rätt att agera för din räkning; och
  • Kontaktuppgifter, inklusive en e-postadress där käranden kan kontaktas.

25. Länkade webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part. Garacar ansvarar inte för dessa webbplatser eller för innehållet eller informationen på dessa webbplatser.

26. SmartSell och Sälj din.

Alla listor över tredjepartsleverantörer som SmartSell eller Sälj din måste följa australisk lag, inklusive alla produktsäkerhetsföreskrifter och meddelanden. Alla listor måste vara för objekt som finns och att säljaren har rätt att sälja, och måste noggrant beskriva produktens skick och innehålla all relevant information. Garacar förbehåller sig rätten att vidta lämpliga åtgärder mot alla säljare som bryter mot våra villkor eller all information som finns i våra Vanliga frågor, vilket bland annat innefattar att stänga av konton, radera listor och hålla inne omtvistade betalningar. Sälj dina säljare är överens om att deras e-postadress kommer att ges till köparen när auktionen stängs och skickar objektet till köparen omedelbart.

Garacar fungerar inte som agent för någon av parterna för transaktioner för att sälja deras.

Säljarna av sälja din gottgöra Garacar för allt ansvar gentemot tredje part till följd av någon försäljning som gjorts av dem via Garacar webbplatser, mot alla anspråk som gjorts av en tredje part.

Försäljningspriserna kommer att övervakas och, om det anses att de inte har en acceptabel försäljningsränta och efter att ha noterat produkterna i minst tre månader, kommer Garacar efter eget gottfinnande att donera produkterna till välgörenhet, kassera produkterna eller returnera produkterna till säljaren på säljarens bekostnad.

Du kan hitta mer information och villkor om Smartsell och sälja din i våra Vanliga frågor. Alla köpare och säljare måste läsa denna information innan de gör en transaktion.

27. Betjänad eBay

Kontrollera eBays bemannad service för villkor för denna tjänst.

Upphävande

Garacar vill välkomna dig till denna webbplats, vi har arbetat hårt för att göra det så enkelt att använda och informativ som möjligt. Genom att visa sidorna på denna webbplats bekräftar du att du har läst och accepterat följande ansvarsfriskrivning.

Informationen på denna webbplats tillhandahålls “i befintligt skick” och endast för allmän information. Garacar har lämnat denna information till förmån för användare i god tro och med rimlig omsorg. Men fel och utelämnanden på denna webbplats och dess information kan uppstå från tid till annan och Garacar garanterar inte att webbplatsen alltid kommer att fungera eller vara felfri.

Därför, i den utsträckning som tillåts enligt lag, Garacar accepterar inget ansvar för användning eller oförmåga att använda denna webbplats, eller för förlust eller skada som kan resultera direkt eller indirekt från någon åsikt, information, råd, representation eller utelämnande. Innehåll på denna webbplats.

Faktablad

Prenumerera nu

Anmäl dig till exklusiva erbjudanden, specialpriser och den senaste uppdateringen

Få Information

 

Idholmsvägen 38, 127 47 Skärholmen, Sweden

(866) 395-9852
[email protected]

Copyright © 2019 GARACAR. Alla rättigheter förbehållna.

Add to cart